Družba Elements Skladi, katere začetki segajo v leto 1994, je ena najstarejših in največjih zasebnih družb za upravljanje v Sloveniji. Konec leta 2016 je svojo poslovno strategijo preusmerila iz upravljanja z vzajemnimi skladi na področje alternativnih naložb, to je upravljanja skladov zasebnega kapitala.

Izkušeno in strokovno vodstvo je pod okriljem družbe Elements Skladi zadnja leta upravljalo alternativne naložbe za svetovno priznane sklade zasebnega kapitala.

Alternativni skladi, s katerimi upravlja Elements Skladi, omogočajo zasebnim vlagateljem vstop na trg alternativnih naložb na področju Srednje in Jugovzhodne Evrope. Alternativni skladi so osredotočeni na upravljanje terjatev skozi celostno prestrukturiranje podjetij iz Slovenije in ostalih državah Srednje in JV Evrope.

O podjetju

Ustanovitev družbe Elements Skladi sega v leto 1994, od samih začetkov nastanka kapitalskih trgov v Jugovzhodni Evropi.

Družba je v preteklosti upravljala največji regionalni UCITS sklad in je prejemnica več prestižnih nagrad, med drugim naslova najboljšega upravljavca skladov v letih 2014 in 2015. Po spremembi lastniške strukture v letu 2014, je družba Elements Skladi pomembno okrepila svojo prisotnost v mednarodnem finančnem prostoru in utrdila svoj finančni položaj. Z odprodajo dejavnosti upravljanja vzajemnih skladov novembra 2016, se je družba povsem preusmerila na področje alternativnih naložb.

Vodstvo družbe Elements Skladi je pridobivalo neprecenljive izkušnje in znanje pri upravljanju alternativnih naložb za svetovno priznane sklade zasebnega kapitala. V letu 2016 je družba ustanovila več specializiranih alternativnih investicijskih skladov, v okviru relevatne novonastale zakonodaje Republike Slovenije.

Uveljavljen poslovni model, poimenovan ‘ONE STEP AHEAD MODEL’, podpirajo štirje gradniki uspešnosti družbe Elements Skladi: vpetost v mednarodno finančno okolje, poznavanje lokalnega okolja z vzpostavljeno infrastrukturo, globalno finančno znanje in dokazana zgodovina uspešno zaključenih poslov.

Vodstvo

Vodstvo družbe Elements Skladi je pridobivalo neprecenljive izkušnje in znanje pri upravljanju alternativnih naložb za svetovno priznane sklade zasebnega kapitala.

Vodstvo združuje neprecenljive izkušnje in znanje pri upravljanju alternativnih naložb za svetovno priznane sklade zasebnega kapitala. Člani vodstva imajo vsak več kot 15 let finančnih izkušenj in upravljajo oziroma svetujejo pri projektih za globalne sklade tveganega kapitala v vrednosti preko 200 milijonov EUR.

Savvas A. Liasis

Predsednik upravnega odbora

Savvas ima preko 21 let izkušenj v finančnem sektorju. Bil je ustanovitelj Easybrokerja, ene večjih neodvisnih elektronskih borznih hiš v Evropi, s sedežem v Londonu, s preko 400 institucionalnimi strankami. Savvas je ustanovitelj družbe Elements Capital Partners in je predsednik upravnega odbora družbe Elements Skladi. Deloval je kot član upravnega odbora družbe DDM Holdings AG, borzne družbe, ki je v regiji investirala preko 1,2 miljarde EUR v nakupe slabih terjatev. Savvas je diplomiral in magistriral na univerzi City University Business School v Londonu.

Dejan Rajbar

Direktor naložb / CIO

Dejan Rajbar, izvršni direktor družbe Elements Skladi, ima 19 let izkušenj v finančnem sektorju in je odgovoren za področje naložb. Je tudi član organov upravljanja in nadzora družb Sava d.d. in Cinkarna Celje d.d.. Dejan je bil pred tem član uprave družbe za upravljanje Neta Capital Croatia in večkrat nagrajen kot upravljalec skladov na družbi NFD DZU v Sloveniji. Diplomiral je na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani, pridobil pa je tudi certifikat Instituta CFA iz ZDA.

Aleš Škoberne

Izvršni direktor / CEO

Aleš Škoberne, izvršni direktor družbe Elements Skladi, ima 18 let izkušenj v finančnem sektorju. Vodil je eno največjih regijskih zaprtih investicijskih družb, bil pa je tudi član organov upravljanja v družbah za upravljanje, pokojninskih skladih in finančnih holdingih. Je član upravnega odbora družbe Sava d.d.. Aleš je diplomirani ekonomist z diplomo iz mednarodnih financ univerze Point Loma University iz San Diega, ZDA.

Andrej Prah

Izvršni direktor / CLO

Andrej Prah ima 13 let izkušenj v finančnem sektorju. Pred nastopom funkcije vodje pravnega oddelka na družbi Elements Skladi, je sedem let delal kot pomočnik direktorja Agencije za trg vrednostnih paprijev (ATVP). Je tudi član sveta Agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK). Andrej je diplomiral na Pravni Fakulteti v Ljubljani ter opravil pravosodni izpit leta 2006.

Za stranke

Reference

Kontaktirajte nas

Osnovne informacije o podjetju

Ime: Elements Skladi, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.d.
Skrajšano ime: Elements Skladi, d.d.
Sedež družbe: Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, Slovenija
Vpis v sodni register: 1/25122/00 Okrožno sodišče v Ljubljani
Leto ustanovitve: 1994
Matična številka: 5825326000
Davčna številka: 47386894